Om fonden

Transportens Udviklingsfond har som mål at fremme og udvikle uddannelser til transportbranchen. Bag fonden står Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og Fagligt Fælles Forbund (3F). Fondets midler skal målrettet anvendes til forskning, etablering af kurser/uddannelser, konferencer, pilotprojekter/forsøg og studierejser/ophold i udlandet. Målet er at indsamle relevant viden og erfaring for at imødekomme kravene til fremtidens transportsektor. Ansøgning om at få del i fondets midler skal sammen med en kort begrundelse for ansøgningen stiles til fondets sekretariat.

TRANSPORTENS UDVIKLINGSFONDS FORMÅL

 • Igangsætte og understøtte initiativer, der bidrager til at vise og udvikle værdien af godstransporten, og som kan medvirke til at sikre den fremtidige arbejdskraft indenfor transportområde
 • Etablering af fælleskurser og andre former for fællesuddannelse af medlemmer af 3F, samt virksomhedsrepræsentanter inden for områder relevante for det fremtidige transportområde.
 • Afholdelse af konferencer m.v. for repræsentanter fra virksomhedernes ledelse og 3F-medlemmer om fremtidige uddannelsesbehov og uddannelsessystemer i relation til transportsektorens udviklingsmuligheder. 
 • Etablering af "forsøg" med henblik på tilvejebringelse af erfaringer og viden omkring nye undervisningsformer og uddannelsesindhold. 
 • Forskning vedrørende fremtidige kvalifikations- og uddannelsesbehov.
 • Iværksættelse af støtte til studierejser og studieophold i udlandet.

TRANSPORTENS UDVIKLINGSFONDS AKTIVITETER

 • Transportens Udviklingsfond yder tilskud til etablering af nye uddannelser inden for transportsektoren. 
 • Transportens Udviklingsfond yder refusion af udgifter vedrørende svendeprøvegebyr. 
 • Transportens Udviklingsfond yder refusion af udgifter ved lærlinges udlandsophold og studietur. 
 • Transportens Udviklingsfond yder refusion ved udgifter vedrørende lærlinges bogpakke. 
 • Transportens Udviklingsfond yder tilskud på 10.000 kr. til alle ATL-medlemmer, der tager transportlærlinge. Den aftalte bonus udbetales til dig, når din lærling har fået sit svendebrev.
 • Transportens Udviklingsfond yder tilskud på 5.000 kr. til medarbejdere, der har gennemført Transportbranchens Mentoruddannelse.