image description

Ordblindeprojekter

Der er mange muligheder for at gøre noget ved sin ordblindhed eller sine dårlige læsefærdigheder. Transportens Udviklingsfond deltager løbende i ordblindeprojekter.

Projekter

Ordblindeprojekter

Hvad ville du gøre, hvis du ikke kunne læse en e-mail fra din arbejdsgiver? Eller hvis en simpel sms fra en kunde strengt taget lige så godt, kunne have været på oldgræsk?
Rigtig mange danske chauffører har så store læsevanskeligheder, at de i årevis – ja, for nogles vedkommende i årtier - har betegnet sig selv som ordblinde. Og det er et réelt handikap i dagens Danmark. Både for arbejdsgiver og arbejdstager.

Der stilles stadig større krav til medarbejdernes læse- og skrivefærdigheder. Der er større fokus på dokumentation, afrapportering, udfyldelse af kørsels- og arbejdssedler med videre. Denne udvikling giver øgede vanskeligheder for ordblinde eller andre medarbejdere med læse-stavevanskeligheder. At have problemer med at læse og stave er langt mere udbredt, end de fleste tror.

Men behøver ordblinde at være ude af stand til at læse og skrive? Nej mener Transportens Udviklingsfond.  Med moderne undervisningmetoder og elektroniske hjælpemidler som tablets og smartphones kan ordblinde sagtens lære at læse og skrive.

Derfor støttede Transportens Udviklingsfond i oktober 2012 et ordblindeprojekt for chauffører, som var udarbejdet af 3F Kastrup.
15 chauffører gennemførte et kursus, der bestod af læseundervisning, samt basal IT og undervisning i dansk og engelsk. Og erfaringerne fra projektet er voldsomt positive.

- Vi kan se allerede med det første hold elever, at det virker. Ikke blot lærte de at læse. Det var også tydeligt, at de fik større selvtillid i forhold til at tilegne sig ny viden. Flere gav udtryk for, at kurset gav mod på mere uddannelse, siger Lene Rosfort, der var projektleder hos 3F i Kastrup.

Næste skridt for Transportens Udviklingsfond er at få undersøgt og kortlagt mulighederne for en mere strømlinet kommunikation ved anvendelse af Smartphones og Tablets. Transportens Udviklingsfond har derfor iværksat Projekt FOLA, med EUC Lillebælt som projektholder. Eleverne på Trin-3 uddannelsen til kørselsleder og lagerforvalter skal som en del af pensum gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at anvende disse nye værktøjer i den daglige kommunikation. Undersøgelsen foregår i de virksomheder, eleverne er ansat i. 

- Når projektet er afsluttet vil vi udgive en håndbog med ideer til hvordan Smartphones og Tablets kan anvendes i dagligdagen, både på arbejde og i fritiden. Det ville da være flot, hvis dette projekt, som Transportens Udviklingsfond  har medvirket til at udvikle, gik hen og blev landsdækkende. Og ikke kun for transportbranchens medarbejdere, men for alle med læsevanskeligheder, siger projektchef Magnus Købke.