image description

Projekt Basis

Fremtiden stiller store krav til chaufførernes boglige evner. Projekt Basis hjælper dem, der har det svært

Projekter

Projekt Basis

Projekt Basis gør gode medarbejdere med boglige vanskeligheder bedre. 

Chaufførerne her til lands er dygtige til at køre lastbil og til at yde den service, kunderne har krav på.
Men alt for mange af dem har problemer med det boglige. Faktisk har omkring 25 procent så store problemer med at læse og regne, at det giver problemer i dagligdagen, viser undersøgelser blandt Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistiks (ATL) medlemsvirksomheder.
For hvordan besvarer man en mail fra chefen eller rapporterer om et problem på ruten, hvis bogstaverne alle sammen ligner hinanden og kravler som en flok forvirrede myrer på skærmen? Og hvordan tager man det ekstra hensyn, hvis beskeden om kundens særlige behov er beskrevet i en e-mail, man ikke kan læse?

Få gratis besøg
Det er her, Projekt Basis kan gøre gode medarbejdere bedre. Projekt Basis er det hidtil mest ambitiøse forsøg på at opkvalificere chaufførerne i branchen. Samtlige medlemmer af ATL har fået eller får i løbet af 2015 og 2016 tilbud om gratis konsulentbistand til at hjælpe medarbejdere, der har problemer med basale færdigheder i dansk, matematik og IT.
Kravene til chaufførerne om at kunne håndtere skriftlig kommunikation er nemlig konstant stigende, og det er en tendens, der kun bliver mere udtalt i fremtiden, hvor chauffører skal kunne varetage stadigt flere logistiske og serviceorienterede opgaver på ruten selv.
Det stiller krav til deres boglige færdigheder.
Heldigvis kan alle lære at ’læse’ og besvare en e-mail. Om ikke andet med hjælp fra elektronikken. Der findes nemlig apps til både smartphones og tablets, der både kan læse tekst højt og oversætte tale til tekst.
Det er bare at komme i gang.
Læs mere om Projekt Basis til højre på siden.

Opkvalificering, læsefærdigheder, regnefærdigheder, ordblind, folkeskoleniveau, Netværkslokomotivet, Netværk Øst, TSU, ATL, 3F, Transportens Uddannelsesfond.