Nyhed vedrørende Ordblindeprojekt

16.03.2015

Kan du stave til "rettidig omhu"?

Kan du stave til "rettidig omhu"?

Undersøgelser peger på, at helt op mod 50 procent af chaufførerne i ATL’s medlemsvirksomheder har så dårlige basale boglige færdigheder, at det giver dem problemer i det daglige arbejdsliv.

Undersøgelser fra 3F og ATLs medlemsvirksomheder tegner et billede af, at rigtig mange chauffører nok er vældig gode til at køre lastbil, men til gengæld mangler helt basale boglige færdigheder på folkeskoleniveau. Det gælder for helt op mod 50 procent, mens omkring 25 procent læser og skriver så dårligt, at de er på niveau med regulært ordblinde. Det  bliver let et problem i dagligdagen, når man skal rapportere om et uheld på ruten eller besvare en mail fra chefen.

Tallene kommer fra en række medlemsvirksomheder i ATL, som har screenet medarbejdernes boglige færdigheder. De er dog stadig forbundet med en god portion usikkerhed i og med at det kun er en lille del af medlemmerne, der har screenet medarbejdernes færdigheder. 3F og ATL vil nu i samarbejde med Transportens Udviklingsfond råde bod på problemerne. Parterne igangsætter derfor ’Projekt BASIS’, hvor medlemsvirksomhederne modtager et  tilbud om at få screenet og opgraderet medarbejdernes basale boglige færdigheder.

Bak op
- Jeg synes at, de resultater, vi ser, giver anledning til, at vi gør noget for dels at få klarlagt, hvor store problemerne egentlig er, og dels at få hjulpet de af vores ansatte, der har problemer, siger direktør i ATL Anne Windfeldt Trolle.

Inden for de kommende to år vil samtlige medlemsvirksomheder modtage et brev fra Transportens Udviklingsfond med tilbuddet. I første omgang handler det om at få et gratis besøg af en af de eksterne konsulenter med speciale i opgradering af basale færdigheder, som TSU har sat på sagen.
- Fremtiden i vores branche stiller uden tvivl større krav både til medlemmernes boglige evner og til deres færdigheder med elektronisk udstyr, så vi kan lige så godt se at komme i gang, tilføjer Jørgen Aarestrup, som er forhandlingsleder i 3F Transport.

Gratis konsulentbistand
De eksterne konsulenter fra henholdsvis Netværkslokomotivet, (Jylland) og NetværkØst (Sjælland og Øerne) vil kunne oplyse om metoder til at screene færdighederne hos medarbejderne, og de vil samtidig kunne oplyse om mulighederne for støtteordninger og efteruddannelse i hver enkelt virksomhed. Tilbuddet er selvfølgelig både gratis og frivilligt, men ATL og Transportens Udviklingsfond håber, at ordningen vil blive en succes, og at mange virksomheder vil takke ja.
- Det er let at overse chaufførernes problemer i dagligdagen, for mange med boglige problemer er gode til at skjule, hvor meget de egentlig kæmper med at besvare en sms eller med at løse simple regnestykker, siger projektchef i Transportens Udviklingsfond  Magnus Købke.

Projekt Basis; TSU; ATL; 3F;