Nyhed vedrørende Ordblindeprojekt

18.12.2014

Pilotprojekt: Nøglepersoner skal hjælpe kolleger med problemer

Pilotprojekt: Nøglepersoner skal hjælpe kolleger med problemer

Hos Team i Jylland går man nye veje for at hjælpe ansatte, der har problemer med f.eks. misbrug eller læsevanskeligheder. Seks renovationsarbejdere er med støtte fra Transportens Udviklingsfond blevet uddannet til at identificere og hjælpe de kolleger, der måske bærer på en træls hemmelighed

Kim Høj og fem kolleger fra MiljøTeam er de første officielle sociale nøglepersoner i virksomheden.
Han er en af seks medarbejdere i MiljøTeam, som har valgt at tage et særligt ansvar for sine kolleger. Fremover skal han, foruden at være renovationsarbejder, fungere som en slags social tillidsmand eller ’nøgleperson’ og være parat til at hjælpe de kolleger, der måske går og tumler med problemer i det skjulte.
- Jeg tror selv, at jeg vil være ret god til det. For det første vil jeg rigtig gerne, og for det andet har jeg selv prøvet at gå og skjule noget, siger Kim Høj.

Kim var stofmisbruger i syv år. Når skraldebilen var parkeret, indledte han hver eneste dag jagten på den næste rus. Han følte, at han havde brug for stofferne til at bedøve sin hjerne og sine følelser. Det var blandt andet den erfaring, der fik ham til at melde sig, da MiljøTeam besluttede at søsætte et pilotprojekt, hvor medarbejdere bliver uddannede til at hjælpe de kolleger, der måtte have problemer, før det koster jobbet.

- Jeg ville ønske, at der fandtes nøglepersoner, dengang jeg var misbruger. Jeg havde det jo ad helvede til og var tæt på at opgive det hele.

Vigtige redskaber
Det er tre år siden, at Kim greb telefonen og ringede til en misbrugslinje. I dag er han stoffri, og klar til at hjælpe sine kolleger. Han har i lighed med de andre medarbejdere hos MiljøTeam i Aarhus modtaget et fem dage langt kursus, som sætter ham i stand til at udfylde rollen som nøgleperson. Kurset er finansieret af Transportens Udviklingsfond  men initiativet  kommer fra MiljøTeam selv.

 Pia Kjær Øulee

- Som ledelse opdager vi ikke altid, hvis en medarbejder har problemer, med mindre han selv kommer og siger det. Det, ved vi godt, kan være svært for den enkelte. Man er måske bange for at miste sit job, hvis nogen opdager, at man har et problem med alkohol, læsevanskeligheder eller andet, siger Pia Kjær Øulee, der er kvalitets- og miljøchef i MiljøTeam i Aarhus.

På kurset lærer man, hvordan man genkender en kollega med problemer, og man får nogle redskaber til at indlede den vanskelige samtale med kollegaen.  Det kan være om et skjult misbrug, vrøvl i familielivet , depression eller måske ordblindhed. Nøglepersonerne skal hjælpe, hvor de kan. F.eks. ved at demonstrere de apps på en smartphone, der kan hjælpe en ordblind, eller ved at tage en uforpligtende samtale med en kollega, som måske drikker lidt rigeligt. I de tilfælde, hvor egne evner ikke slår til, skal nøglepersonerne fungere som mellemmænd til ledelsen, som så stiller professionel hjælp til rådighed.

Kvalitets- og miljøchef Pia Kjær Øulee tror og håber, at nøglepersonerne vil øge medarbejdertrivslen.

Skriftlig rapportering
- Vi tror, at kollegerne ofte er bedre til at opdage det tidligt, hvis der er problemer, og det er måske også lettere at tale med en ligemand end en chef, hvis der er noget galt. Det er derfor, vi er gået ind i det her projekt, for vi vil gerne holde på de dygtige medarbejdere, vi har. Og vi vil gerne hjælpe dem, hvis de har problemer – og helst før det bliver et spørgsmål om fortsat ansættelse eller ej. Hvis man har problemer, trives man også dårligt, og vi tror da på, at medarbejdere, der trives godt også arbejder bedre, siger Pia Kjær Øulee og fortsætter:

- Som ledelse kan vi i princippet kun registrere, hvis der pludselig sker mange fejl på en bil eller i et team. Vi kan ikke nødvendigvis vide hvorfor. Tit kan det sikkert løses ret enkelt. Det håber vi, at dette initiativ kan hjælpe med, siger hun.

Læsevanskeligheder er et problem for en renovationsarbejder i dag, fordi der skal rapporteres skriftligt til MiljøTeam, hver gang en skraldespand af den ene eller anden årsag ikke kan tømmes. Eller hvis der er tekniske vanskeligheder.
- Det bliver mere og mere påkrævet, at man kan kommunikere skriftligt i vores fag, konstaterer Pia Kjær Øulee.
Ordblindhed eller læsevanskeligheder er faktisk et særdeles udbredt problem. Danmarks Statistik skønner, at omkring 15 procent af danskere over 15 år har problemer med at læse. Der findes ingen statistikker over omfanget blandt renovationsarbejdere som sådan, men da renovationsfirmaet Meldgaard A/S screenede samtlige medarbejdere i 2010, viste det sig, at hele 60 procent havde behov for danskundervisning på folkeskoleniveau.

MiljøTeam planlægger at foretage en generel screening af medarbejderne for problemet i løbet af 2015. Andelen af danskere med misbrugsproblemer skønnes at være omkring 10 procent.

En god start
Nu er de seks første nøglemedarbejdere så uddannet og skal til at udfylde deres nye rolle som kolleger, man kan betro sig til, og Kim Høj ved godt, hvor han skal starte.
- Jeg har en god kollega, som jeg er helt sikker på er ordblind. Ham glæder jeg mig rigtig meget til at hjælpe. Han er heldigvis én jeg kan sige alt til, uden han bliver sur, vi har bare aldrig fået snakket om det før. Men der vidste jeg jo heller ikke, hvordan jeg kunne hjælpe ham. Det ved jeg nu.

Idéen er helt ny og findes således ikke i andre virksomheder, så der er mange erfaringer, der skal gøres, men håbet er, at resultaterne vil være så gode, at ordningen overføres til selskabets andre afdelinger. Og hvem ved? Måske bliver MiljøTeam i Aarhus foregangsvirksomhed for en helt ny trend i erhvervslivet.


Fakta om nøglepersoner:
* MiljøTeam er den første transportvirksomhed i Danmark, der indfører ordningen
* Seks frivillige medarbejdere har modtaget et fem dages kursus, der kvalificerer dem til den nye funktion
* De frivillige nøglepersoner nyder ikke tillidsmandsbeskyttelse og skal passe deres almindelige arbejde sammen med den nye funktion
* Kurset er udviklet i samarbejde mellem MiljøTeam, AS3 Companies, AOF Aarhus, 3F og Transportens Udviklingsfond.  
* Transportsektorens Uddannelsesfond Transportens Udviklingsfond har valgt at støtte pilotprojektet ved at finansiere udvikling og afholdelse af det første kursus.

*Transportens Udviklingsfond har som formål at støtte nye tiltag og projekter inden for uddannelse og efteruddannelse af ansatte i medlemsvirksomheder under Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL)Spørgsmål kan rettes til TTransportens Udviklingsfonds projektchef Magnus Købke.
Mail: mk@tsu.dk
Tlf: 22615960

 

Pilotprojekt; Nøglepersoner; Miljøteam; Skraldemænd; renovationsarbejdere; TSU; 3F; sociale tillidsmænd;