22.09.2017

Lærlinge er en god investering

Lærlinge er en god investering

Lærlinge er en god investering – for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til transporterhvervet.

Selv om mange transportvirksomheder mangler arbejdskraft, står alt for mange unge i dag uden beskæftigelse og tilmed uden en praktikplads. Da rigtig mange chauffører i de næste 5-10 år går på pension er de unge en vigtig brik til at sikre fremtidens arbejdskraft. En lærlingeuddannelse inden for transport er en næsten sikker vej til beskæftigelse. Den unge gennemfører en uddannelse, som en stor del af tiden foregår i en virksomhed, men som også indeholder alle de beviser, certifikater og kvalifikationer, der skal til for at sikre sig et job på fremtidens arbejdsmarked.

En uddannelsesaftale med en lærling giver virksomheden en mulighed for at uddanne en ung fra grunden af. Det giver en enestående mulighed for at præge den arbejdskraft, som fremover vil være til rådighed på transportarbejdsmarkedet. Branchen har brug for velkvalificerede medarbejdere fremover. Konkurrencen er hård, og derfor er kravene til kvalitet og fleksibilitet stigende. Faglærte medarbejdere kan medvirke til at sikre virksomhedens overlevelse og udvikling.

I disse beregninger, som Transportens Udviklingsfond på vegne af ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering i fremtidens medarbejdere. Det er også en god forretning.

Du kan læse mere og finde beregningerne her.

Lærlinge er en god investering